การปรับแต่ง SUREFIT® เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนามาจากระบบการปรับแต่งหัวไม้ Titleist ให้กับผู้เล่นในทัวร์ คอไม้ SureFit และแท่งน้ำหนัก SureFit CG ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคลับฟิตติ้งของเรา มีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถปรับแต่งได้อย่างแม่นยำ และเหมาะสม สำหรับนักกอล์ฟทุกคน

คอไม้ SureFit

คอไม้ SureFit® สามารถปรับปลอก และแหวน ได้อย่างละสี่ตำแหน่ง การปรับปลอก กำหนดเป็นหมายเลข 1, 2, 3, 4, และการปรับแหวน กำหนดเป็นตัวอักษร A, B, C, D เมื่อรวมการปรับทั้งหมด สามารถปรับองศาหน้าไม้ และมุมไล ได้อบ่างอิสระต่อกัน 16 ตำแหน่ง

การปรับคอไม้ SureFit

ใช้ประแจ SureFit คลายสกรูที่คอไม้ และหมุนประแจทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งคอไม้หลวม และสามารถปรับตำแหน่งปลอก และแหวนได้ จากนั้น ปรับตำแหน่งของปลอก และแหวน ตามที่ต้องการ ขันสกรูตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งรู้สึกแน่น และได้ยินเสียง “คลิก” จากประแจ ถ้าขณะขันเข้า รู้สึกว่าขันเข้าได้ยาก หรือแนวสกรู ไม่ตรงกับแนวก้าน หยุด และคลายสกรู ตั้งแนวสกรูให้ตรงอีกครั้ง ก่อนขันประแจ

ข้อควรจำ

  • ก้านของไดรเวอร์ TS, 917, 915, 913 และ 910 สามารถใช้งานร่วมกันได้
  • ก้านของหัวไม้แฟร์เวย์ TS, 917, 915 และ 913 สามารถใช้งานร่วมกันได้
  • คอไม้ SureFit ของไดรเวอร์ และหัวไม้แฟร์เวย์ Titleist ปรับแบบเพิ่มหรือลด แบบ .75°
  • คอไม้ SureFit ของไม้ไฮบริด Titleist ปรับแบบเพิ่มหรือลด แบบ 1°
ตารางการปรับเพือประสิทธิภาพ TS (RH) ตารางการปรับเพือประสิทธิภาพ TS (LH) ตารางการปรับเพือประสิทธิภาพ 818 (RH) ตารางการปรับเพือประสิทธิภาพ 818 (LH)

คำแนะนำในการปรับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เริ่มต้นจากตำแหน่งมาตรฐาน: A•1 (RH) หรือ D•4 (LH)

ปรับในแนวดิ่ง ขึ้น หรือ ลง เพื่อปรับ วิถีลูก

ปรับในแนวระดับ ไปทางด้านซ้าย หรือขวา เพื่อปรับ ทิศทาง

ไดรเวอร์/หัวไม้แฟร์เวย์ องศาเปลี่ยนแบบ +/- .75°; ไม้ไฮบริด องศาเปลี่ยนแบบ +/- 1° 

เพื่อการปรับแต่งที่ดีที่สุด พบกับ ทีมทำคลับฟิตติ้งของ Titleist


*องศาหน้าไม้ = องศาหน้าไม้ที่เกิดขึ้น โดยที่หน้าไม้สแควร์ ขณะปะทะลูก

สัมผัสประสิทธิภาพของไม้กอล์ฟ Titleist

วิธีการที่ดีที่สุด ที่จะสัมผัสประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมรอบด้านของไม้กอล์ฟ Titleist เพื่อความมั่นใจในการเล่นสูงสุด และทำคะแนนได้ต่ำลง คือ การทำฟิตติ้งไม้กอล์ฟ Titleist ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-839-4944 หรือจองเวลา ทำฟิตติ้งที่ Titleist National Fitting Centre สนามกอล์ฟธนาซิตี้ โทร 062-565-6912

ข้อมูลเพิ่มเติมของการทำฟิตติ้งไม้กอล์ฟ & ทดลองอุปกรณ์กอล์ฟ

แท่งน้ำหนัก SureFit CG

SureFit CG เป็นเทคโนโลยี การออกแบบแท่งน้ำหนัก เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคลับฟิตติ้ง หรือนักกอล์ฟ ปรับตำแหน่งของจุด CG และสวิงเวท จากแท่งน้ำหนักที่สามารถถอดเปลี่ยน และสลับตำแหน่งของน้ำหนักได้ เพื่อมุมเหิน และสปินที่เหมาะสมที่สุด ที่ทำให้ตีได้ไกลที่สุด

การปรับแท่งน้ำหนัก Surefit CG

การปรับแท่งน้ำหนัก Surefit CG

ขันประแจ SureFit® เพื่อคลายฝาปิดช่องใส่แท่งน้ำหนัก SureFit® CG เพื่อนำแท่งน้ำหนักออกมา ขันประแจทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งฝาปิดหลวม จากนั้นขันฝาปิดออกด้วยมือ นำฝาปิดออกจากหัวไม้ด้วยความระมััดระวัง และเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย จากนั้น นำแท่งน้ำหนักออกจากหัวไม้ 

หลังจากแท่งน้ำหนัก SureFit® CG และปลายแท่งสำหรับปรับแต่ง ถูกปรับตามที่ต้องการแล้ว ใส่แท่งน้ำหนักด้วยมือ ลงไปในหัวไม้ ปิดฝาปิดแท่งน้ำหนัก และขันตามเข็มนาฬิกาด้วยมือ จากนั้น ใช้ประแจ SureFit® ขันฝาปิดแท่งน้ำหนักแบบตามเข็มนาฬิกาต่อไปจนกระทั้งคุณได้ยินเสียง “คลิก” ดังมาจากประแจ

การปรับแท่งน้ำหนัก SureFit CG & อื่นๆ

ดูเครื่องหมาย + / • / - ที่ด้านปลายของแท่งน้ำหนัก สัญลักษณ์ที่เป็นลูกศร จะช่วยบอกว่าด้านที่ใส่ลงไปในหัวไม้ จะให้วิถีลูกแบบใด

แผ่นน้ำหนัก SureFit

ใช้ประแจ SureFit ขันสกรูที่ติดอยู่กับแผ่นน้ำหนักออกมาก โดยขันแบบทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งแผ่นน้ำหนักหลวม และสามารถขันออกมาได้ด้วยมือ ใส่แผ่นน้ำหนักที่คุณต้องการ ลงไปที่หัวไม้ด้วยมือ จากนั้นขันสกรูที่ติดอยู่กับแผ่นน้ำหนัก เพื่อให้ล็อคเข้ากับหัวไม้ โดยขันแบบตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งแน่น และได้ยินเสียง “คลิก”

แท่งน้ำหนัก และแผ่นน้ำหนัก SureFit

ข้อควรจำ

  • ฝาปิดแท่งน้ำหนัก จะไม่ติดกับแท่งน้ำหนัก โปรดระวังในการขัน เพราะเก็บในที่ที่เหมาะสม เพราะอาจจะสูญหายได้ง่าย
  • หัวไม้ 917 & ไม้ไฮบริด 818 จะมีแท่งน้ำหนัก SureFit CG เพิ่มมาอีกหนึ่งแท่ง จากหนึ่งแท่งที่มีอยู่แล้วในหัวไม้ ถ้าน้ำหนักแบบเป็นกลาง (Neutral) ถูกใส่ไว้ในหัวไม้ จะมีแท่งน้ำหนักแบบ เฟด/ดรอว์ อีกหนึ่งแท่ง มาพร้อมกับหัวไม้ ถ้า แท่งน้ำหนัก เฟด/ดรอว์  ถูกใส่ไว้ในหัวไม้ จะมีแท่งน้ำหนักแบบเป็นกลาง อีกหนึ่งแท่งมาพร้อมกับหัวไม้ 
  • แท่งน้ำหนักของไดรเวอร์ TS & 917 กับหัวไม้แฟร์เวย์ TS & 917 ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
  • แท่งน้ำหนักของไดรเวอร์ TS & 917 และไม้ไฮบริด 818 ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
  • แท่งน้ำหนักแบบหนักขึ้น หรือเบาลง สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้

ตัวเลือกสำหรับการสั่งซื้อคัสตอมของไม้กอล์ฟ TITLEIST

Titleist มีก้าน กริพรุ่นต่างๆ รวมถึงการสั่งสเปคของไม้กอล์ฟตามที่นักกอล์ฟต้องการ รวมถึงการตกแต่งแบบพิเศษอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณเล่นได้เต็มศักยภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อคัสตอม คำแนะนำในการเลือกก้านประสิทธิภาพสูง

คำเตือน

โปรดอ่านคำแนะนำในการใช้ให้ครบถ้วนก่อนใช้งาน

ควรใช้งานประแจ SureFit® อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ในการปรับหัวไม้ Titleist เพื่อประสิทธิภาพในการเล่นสูงสุด ส่วนประกอบของไม้กอล์ฟควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ ก่อนและหลังการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าการล็อค และการเชื่อมตัวของส่วนต่างๆ แน่นอย่างเหมาะสม ควรทำความสะอาดส่วนคอไม้ ให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกอยู่ตลอดเวลา ระบบการปรับคอไม้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเรา ใช้งานได้กับไม้กอล์ฟ Titleist ของแท้เท่านั้น และไม่สามารถ หรือไม่ควรใช้กับอุปกรณ์กอล์ฟของแบรนด์อื่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี อาจมีผลต่อการรับประกับ และ/หรือ ทำให้อุปกรณ์ และระบบการล็อคเสียหาย ก้านไม่สามารถล็อคเข้ากับหัวไม้ ได้แน่น ทำให้เกิดอาการหลวม ของก้าน ขณะสวิง และทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นอันตรายได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-751-4082 ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ไม้กอล์ฟ Titleist ถูกออกแบบให้ถูกต้องตามกฎกอล์ฟ ที่อนุมัติโดย USGA และ R&A อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งไม้กอล์ฟ ไม่อาจทำได้ระหว่างการเล่นกอล์ฟ เพราะจะผิดกฎของ USGA และ R&A ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.usga.org หรือ www.randa.org