นโยบายการใช้ คุกกี้ และโฆษณาของบริษัท Acushnet

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่: 12/08/2016

เราใช้เทคโนโลยีทั่วไปในการติดตามข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เมื่อคุณเข้ามาใช้งาน หรือการบริการในเว็ปไซต์ของเรา เรามีบริษัทบุคคลที่สาม ที่ติดตามจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ผ่านวิธีนี้ โดยวิธีการติดตามจัดเก็บ ถูกดำเนินการโดยเครื่องมือทั่วไป บริษัทที่เราใช้บริการ อาจใช้เครื่องมือเหล่านี้เช่นกัน เครื่องมือเหล่านี้ รวมถึง บราวเซอร์ คุกกี้ เราอาจจะใช้ เว็ป เบคอนส์, เทรกกิ้ งพิคเซลส์, แฟรช คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันด้วยเช่นกัน

เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูล ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ

เราใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งรวมถึง คุกกี้ บนเว็ปไซต์ของเรา คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่คุณใช้เข้ามาที่เว็ปไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติม คลืก ที่นี่ หรือ ที่นี่ หน้าเหล่านี้ จะอธิบายถึงวิธีการจัดการ และลบ คุกกี้ เราใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อ:

 • จดจำผู้เข้าใช้งานใหม่ หรือผู้ที่เคยเข้ามาใช้งานมาก่อน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเข้าระบบ
 • พัฒนาประสิทธิภาพของเว็ปไซต์ และผลิตภัณฑ์
 • ให้บริการในเรื่องที่คุณสนใจ หรือโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับการโฆษณาในเรื่องที่คุณสนใจ)
 • ติดตามพฤติกรรม และกิจกรรมที่คุณทำ ระหว่างที่คุณเข้าเว็ปไซต์ต่างๆ หรือแพล็ทฟอร์มอื่นๆ
 • เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และบุคคลที่เข้ามาที่เว็ปไซต์ ได้ดียิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงเนื้อหา และการบริการในเว็ปไซต์ของเรา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เราเชื่อมต่อข้อมูลกับการโฆษณาในเรื่องที่คุณสนใจ

เรา และบริษัทที่ให้บริการของเรา จะแสดงโฆษณา ในเรื่องที่คุณสนใจ จากข้อมูลที่เราได้รับจากคุณ จากการที่คุณ เข้าไปที่เว็ปไซต์ต่างๆ หรือแพล็ทฟอร์มอื่นๆ และอาจรวมถึง แอพพริเคชั่นด้วยเช่นกัน

การโฆษณาในเรื่องที่คุณสนใจ หรือ "การโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์" รวมถึง โฆษณาที่อาจส่งให้คุณ หลังจากที่คุณออกจากเว็ปไซต์ของเรา เพื่อที่จะให้คุณ กลับมาเข้าเว็ปไซต์เราอีกครั้ง นอกจากนี้ อาจรวมถึง โฆษณาที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคุณ หรือกิจกรรมที่คุณทำ ขณะออนไลน์ โฆษณาเหล่านี้ อาจจะแสดงบนเว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น และอาจจะส่งถึงคุณทางอีเมล เรา หรือผู้บริษัทผู้ให้บริการของเรา อาจส่งโฆษณาเหล่านี้ให้คุณ โฆษณาอาจจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หริอผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น  โดยต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เราได้รับความยินยอมในการมีส่วนร่วมในการโฆษณาตามความสนใจ

เราเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณ เพื่อการโฆษณาในเรื่องที่คุณสนใจอย่างไร?

ในการพิจารณาว่าเรื่องใดที่เกี่บวข้องกับคุณ เราใช้ข้อมูลของคุณที่เรามี จากการที่คุณเข้ามาใช้งานที่เว็ปไซต์ของเรา บริษัทในเครือของเรา ปละบริษัทบุคคลที่สามอื่นๆ เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ ด้วยเครื่องมือสำหรับเห็บข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ตัวอย่าง เช่น เรา หรือผู้ให้บริการของเรา อาจจะเข้าไปดูการใช้จ่ายออนไลน์ หรือพฤติกรรมในงานเว็ปไซต์ของคุณ เราอาจดูกิจกรรมเหล่านี้จากแพล็ทฟอร์มของเรา หรือแพล็ทฟอร์มอื่นๆ 

เราทำงานร่วมกับบริษัทบุคคลที่สาม ที่ช่วยเราในการเก็บข้อมูลเหล่านี้ บริษัทบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจเชื่อมต่อ ชื่อหรืออีเมลของคุณ กับข้อมูลอื่นๆ ที่พวกเขาเก็บไว้ ซึ่งอาจรวมถึง การใช้จ่ายของคุณทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ หรืออาจรวมถึง ข้อมูลการใช้งานออนไลน์อื่นๆ

คุณสามารถควบคุมเครื่องมือที่ใช้ติดตามข้อมูล

บราวเซอร์ของคุณ อาจจะสามารถควบคุณ คุกกี้ได้ คุณจะควบคุมได้อย่างไร ขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ บราวเซอร์บางตัว สามารถตั้งค่าให้ปฏิเสธบราวเซอร์คุกกี้ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าคุณสามารถเปิดรับ ปิด หรือลบ คุกกี้จากเว็ปบราวเซอร์ของคุณ ได้อย่างไร จาก ที่นี่ การควบคุมแฟรชคุกกี้ ซึ่งเราอาจใช้บนเว็ปไซต์บางตัว ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถเขาไปได้ ที่นี่ ทำไม? เพราะแฟรชคุกกี้ ไม่สามารถควบคุมได้จากการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณ

นโยบายไม่ติดตามข้อมูลของเรา: บางเว็ปไซต์มีคุณสมบัติ "ไม่ติดตามข้อมูล" ซึ่งจะให้คุณเลือกผ่านทางเว็ปไซต์ เพื่อไม่ให้ติดตามข้อมูลของคุณ คุณสมบัติแบบนี้ ไม่ได้มีรูปแบบเดียวกัน เราไม่ได้ออกแบบบราวเซอร์ให้มีการตอบสนองคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้าคุณบล็อค คุกกี้ คุณสมบัติบางอย่างในเว็ปไซต์ของเรา อาจไม่ทำงาน ถ้าคุณบล็อค หรือปฏิเสธ คุกกี้ ไม่ใช่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามข้อมูลทั้งหมดที่เราอธิบายไว้ข้างต้น จะหยุดทำงาน 

ตัวเลือกที่คุณเลือก ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบราวเซอร์ หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้งาน

คุณสามารถเลือกตั้งค่าการติดตามพฤติกรรมออนไลน์เพื่อการโฆษณา

โปรแกรมการควบคุมตนเองสำหรับการติดตามพฤติกรรมออนไลน์เพื่อการโฆษณา ทำให้ผู้บริโภคสามารถตั้งค่าในการเลือกที่จะบันทึกพฤติกรรมออนไลน์ของพวกเขาบันทึกไว้ และข้อมูลนั้นจพถูกนำมาใช้เพื่อการโฆษณา ถ้าท่านไม่ต้องการให้บันทึกพฤติกรรมในการใช้งานออนไลน์ของท่าน ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อการโฆษณา คลิกที่นี่

เครื่องมือที่ใช้ติดตาม และเก็บข้อมูลบางตัว ไม่มี โปรแกรมการควบคุมตนเองสำหรับการติดตามพฤติกรรมออนไลน์เพื่อการโฆษณา ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการติดตาม และเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ เพื่อการโฆษณา จากเครื่องมือเหล่านี้ คลิกไปที่ลิงค์ของข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับเครื่องมือตืดตามข้อมูลนั้นๆ 

คุณสามารถตั้งค่าได้ทั้งจากบราวเซอร์ และอุปกรณ์ที่คุณใช้

เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ติดตามข้อมูลที่เราใช้บนเว็ปไซต์ของเราในขณะนี้ เราใช้เครื่องมือสำหรับติดตามและเก็บข้อมููลทั้งหมดนี้ เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ของเรา และเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา:

 • Aggregate Knowledge
  Aggregate Knowledge จะช่วยให้เรารวบรวมกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ และสามารถช่วยเรา สามารถกำหนดการโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะกับคุณ แพลตฟอร์ม Aggregate Knowledge ช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด
 • AppNexus
  AppNexus คือ โปรแกรมที่ใช้ในการแสดงการแลกเปลี่ยนโฆษณา ที่เราใช้ในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการโฆษณของเรา ซึ่งช่วยให้เรามีความสะดวกในการซื้อและการขายสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในคลัง ผ่านการแลกเปลี่ยนออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ของ AppNexus คุณสามารถคลิก ที่นี่
 • BidSwitch (IPONWEB)
  BidSwitch(หรือเรียกว่า iPonWeb) เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายของการโฆษณาที่จะสื่อสารกับคนอื่น เราใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายของการโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ของ BidSwitch คุณสามารถคลิก ที่นี่
 • Criteo
  เราใช้ Criteo สำหรับแสดงโฆษณาสินค้าที่คุณอาจคลิก ในขณะที่เข้าชมเว็ปไซต์ของเรา โฆษณาเหล่านี้ อาจปรากฎในเว็ปไซต์อื่นๆเช่นกัน 
 • Demandware Analytics
  เราใช้ Demandware Analytics ในการวัดประสิทธิภาพของแพลทฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ของเรา เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ของเราให้ดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้ของ Demandware คลิก ที่นี่
 • DoubleClick และ DoubleClick Floodlight
  Floodlights ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูล และรายงาน เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ ที่เข้ามาที่เว็ปไซต์ของเรา หลังจากที่ดู หรือคลิก ไปที่แอดค้นหาของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถประเมินผล ถึงประสิทธิภาพของแคมเปญออนไลน์ ทั้งในด้านการขาย และกิจกรรมของผู้ใช้ บนเว็ปไซต์ของเรา 
 • ExactTarget (Salesforce Marketing Cloud)
  ExactTarget (หรือที่เรียกว่า Salesforce Marketing Cloud) เป็นแพลทฟอร์มที่ใช้ในการทำการตลาดทางตรง เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค จากอีเมล และทางเว็ปไซต์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตั้งค่าไม่รับคุกกี้ของ ExactTarget cookies คลิก ที่นี่
 • Facebook Connect
  เราใช้เทคโนโลยีนี้ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้สามารถแชร์ประสบการณ์ ด้วยแอป หรือเว็ปไซต์ของเรา ผ่าน Facebook ตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลการใช้งานเว็ปไซต์ของคุณ ข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าชม และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
 • Facebook Exchange (FBX)
   เราใช้เทคโนโลยี ในการนำเสมอโฆษณากับคุณผ่านทาง Facebook ซึ่งขึ้นอยู่กับหน้าที่คุณเข้าเยี่ยมชมบนเว็ปไซต์ของเรา
 • Facebook Social Plugins
  เราใช้เทคโนโลยีนี้ เพื่ออนุญาติให้ผู้ใช้ แชร์ประสบการณ์ด้วยแอป หรือเว็ปไซต์ของเรา ผ่านทาง Facebook ตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลการใช้งานเว็ปไซต์ของคุณ ข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าชม และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
 • Google Analytics
  เราใช้ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้บนเว็ปไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น  เราเก็บข้อมูลของผู้ใช้ว่าก่อนเข้ามาที่เว็ปไซต์ของเรา อยู่ที่เว็ปไซต์ใด และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็ปไซต์ของเรา
 • Google Tag Manager
  เราใช้ Google Tag Manager ในการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ วิเคราะห์ความถี่ในการใช้งาน และปรับการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสม
 • Hotjar
  เราใช้ Hotjar ในการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้ บนเว็ปไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลของผู้ใช้ว่าก่อนเข้ามาที่เว็ปไซต์ของเรา อยู่ที่เว็ปไซต์ใด และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็ปไซต์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไม่รับคุกกี้ของ Hotjar คลิก ที่นี่
 • Index Exchange (Casale Media)
   เราใช้ Index Exchange ในการตรวจสอบข้อมูลว่าเมื่อใดที่คุณเห็นโฆษณาของเรา เราใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา
 • Krux Digital
  เราใช้ Krux Digital เพื่อช่วยเราในการบ่งบอกลูกค้าของเรา ที่ใช้อุปกรณ์ในการออนไลน์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เรายังใช้มัน จัดการ และปกป้อง ข้อมูลของลูกค้า
 • LiveRamp
  LiveRamp คือ เครื่องมือที่ช่วยบอกเราเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสนใจ เราใช้ข้อมูลนี้ ในการนำเสนอสินค้า หรือการโฆษณา ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
 • Mass Relevance
  Mass Relevance (หรือที่เรียกว่า Spredfast) เป็นแพลทฟอร์ม single social software ที่ทำให้เราทราบถึงความสนใจของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้ ในการปรับปรุงเนื้อหาของเราให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้ Spredfast คลิก ที่นี่
 • MediaMath
  MediaMath เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการปรับประสิทธิภาพของการโฆษณาของเราให้เหมาะสม
 • Neustar AdAdvisor
  Neustar AdAdvisor เกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล และสถานที่ของคุณ ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่คุณซื้อสินค้าในปีที่ผ่านมา มันอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอายุของคุณ และสถานะการทำงาน เราใช้ข้อมูลนี้ ในการทำความเข้าใจถึงความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
 • New Relic
  คุกกี้นี้ใช้ในการตืดตามการใช้งานของผู้ใช้บนเว็ปไซต์ของเรา และจะถูกใช้ในบราวเซอร์ ที่ไม่รองรับ Navigation Timing API เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้ New Relic คลิก ที่นี่
 • One by AOL (ADDTECH)
  One by AOL (หรือที่เรียกว่า ADDTECH) เป็นแพลทฟอร์มที่ทำให้ผู้ซื้อ และผู้ขายของการโฆษณา สามารถสื่อสารกันได้ เราใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดโฆษณาที่คุณสนใจ
 • Padiact
  Padiact เป็นแพลทฟอร์ม ที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็ปไซต์ สามารถเลือกที่จะไม่รับ การสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่
 • PowerReviews
  เราใช้ PowerReviews ในการแสดงข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า และเรตติ้งบนกูเกิ้ล ซึ่งช่วยให้เราแชร์ข้อมูลของสินค้าของเรา กับฐานข้อมูลลูกค้าที่กว้าง ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  PowerReviews คลิก ที่นี่
 • PubMatic
  PubMatic เป็นแพลทฟอร์มที่ทำให้ผู้ซื้อ และผู้ขายของการโฆษณา สามารถสื่อสารกันได้ เราใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดโฆษณาที่คุณสนใจ
 • PulsePoint
  PulsePoint เป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดประเภทของเนื้อหาที่คุณอาจจะสนใจ และเราใจ PulsePoint ในการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปที่คุณ
 • Rejoiner
  Rejoiner เป็นซอฟแวร์อีเมลมาเก็ตติ้ง ที่เราใช้ในการส่งข้อมูลในการทำการตลาดไปยังผู้ใช้ที่เข้ามาที่เว็ปไซต์ของเราตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  Rejoiner คลิก ที่นี่
 • Rubicon
   เราใช้ Rubicon ในการสร้าง จัดการ และปรับการแสดงกิจกรรมในการโฆษณาของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  Rubicon คลิก ที่นี่
 • ShareThrough
  ShareThrough เป็นแพลทฟอร์มที่ทำให้ผู้ซื้อ และผู้ขายของการโฆษณา สามารถสื่อสารกันได้ เราใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดโฆษณาที่คุณสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  ShareThrough คลิก ที่นี่
 • ShareASale
  ShareASale เป็นเครือข่ายทางการตลาด ที่ใช้ในการตืดตามคอมมิชชั่น และโปรโมทเว็ปไซต์ของเรา ผ่านทางผู้ให้บริการอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  ShareASale คลิก ที่นี่
 • SMART AdServer
  SMART AdServer คือเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงการแลกเปลี่ยนโฆษณา ซึ่งเราใช้ในการจัดการ และปรับปรุงกิจกรรมทางการโฆษณาให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น ในการซื้อ หรือขาย สื่อโฆษณาที่มีอยู่ในคลัง ผ่านการแลกเปลี่ยนออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  SMART AdServer คลืก ที่นี่
 • Taboola
   เราใช้ Taboola ในการแสดงสินค้าของเรา ผ่านทางเว็ปไซต์ที่เป็นพันธมิตร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  Taboola คลิก ที่นี่
 • TubeMogul
  TubeMogul เก็บข้อมูลแบบเรียวไทม์ในการซื้อสื่อ การโฆษณา การปรับกลุ่มเป้าหมาย และการวัดผลของแบรนด์ ไปที่แพลทฟอร์มของมัน ซึ่งช่วยให้เราให้บริการคุณ ในโฆษณาที่คุณสนใจ 
 • Twitter Advertising, Twitter Button และ Syndication
  Twitter คือ เครือข่ายโซเชียลออนไลน์ ที่ให้ผู้ใช้สามารถส่งหรืออ่านข้อความสั้นๆได้ Twitter จัดการ Syndication เราใช้คุกกี้ Twitter เพื่อการใช้งานปุ่มแชร์ข้อมูล บนเว็ปไซต์ของเรา เช่นเดียวกันกับใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็ปไซต์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา และโปรโมชั่นที่คุณสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  Twitter คลิก ที่นี่
 • Xaxis
   เราใช้ Xaxis เพื่อทำความเข้าใจในข้อมูลที่คุณสนใจ เราใช้ข้อมูลนี้ในการส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจ และเหมาะสมกับการใข้งานออนไลน์ของคุณ
 • Yahoo Ad Exchange
  เราใช้ Yahoo Ad Exchange ในการแสดงโฆษณา และสินค้าของเรา ไปสู่ผู้บริโภค ที่อาจสนใจในข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลเพิ่มเติม คลืก ที่นี่
 • Yahoo Analytics
  เราใช้ Yahoo Analytics ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้บนเว็ปไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น  เราเก็บข้อมูลของผู้ใช้ว่าก่อนเข้ามาที่เว็ปไซต์ของเรา อยู่ที่เว็ปไซต์ใด และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็ปไซต์ของเรา
 • Zedo
  Zedo เป็นแพลทฟอร์มที่ทำให้ผู้ซื้อ และผู้ขายของการโฆษณา สามารถสื่อสารกันได้ เราใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดโฆษณาที่คุณสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าไม่รับ คุกกี้  Zedo คลิก ที่นี่