การส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์

กรุณาอย่าส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแนวคิดทางการตลาดมาที่เรา บริษัท  Acushnet ยึดมั่นอย่างแรงกล้า ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ นำเทคโนโลยีใหม่มาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากลยุทธทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา อาจใช้เวลานานหลายปี เราพยายามอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธทางการตลาด มีความคล้ายคลึง หรือสนับสนุนกับแนวคิดหรือคำแนะนำ ที่ถูกส่งเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ มาที่บริษัท Acushnet ระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุผลนี้  บริษัท Acushnet มีนโยบายที่เข้มงวดที่จะไม่รับข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแนวคิดทางการตลาด รวมถึงเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการจดสิทธิบัตร และแผนการตลาด  ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ถูกส่งเข้ามาที่บริษัทจะไม่ได้รับการพิจารณา หรือตรวจสอบ