มั่นใจสูงสุด ในไม้กอล์ฟทุกชิ้นที่อยู่ในถุงกอล์ฟของคุณ


เครื่องมือนี้ช่วยเลือกชุดเหล็กที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยแนะนำชุดเหล็กรุ่นแนะนำ และรุ่นทางเลือก ขั้นต่อไป ขอแนะนำให้ท่านไปทำฟิตติ้งกับ ผู้เชี่ยวชาญของ Titleist ที่จะใช้ประสบการณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย ในการฟิตติ้ง และประเมินผล เพื่อค้นหาชุดเหล็กที่เหมาะสมที่สุด สำหรับคุณ