การฟิตติ้งลูกกอล์ฟ Titleist

ข้อเท็จจริง คือ การใช้ลูกกอล์ฟที่ฟิตติ้งเหมาะสม สำหรับคุณ จะทำให้คุณทำคะแนนได้ต่ำลง เครื่องมือนี้ เป็นการเริ่มต้นกระบวนการฟิตติ้งลูกกอล์ฟของเรา โดยแนะนำ ลูกกอล์ฟรุ่นที่เหมาะสม และรุ่นทางเลิอก เพื่อให้คุณไปทดสอบในลำดับถัดไป ขั้นตอนถัดไป คืก การ นำไปทดสอบ และประเมินผล ในสนามกอล์ฟ เพื่อวัดผลว่า ลูกกอล์ฟรุ่นใดที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด สำหรับเกมของคุณ