New Pro V1 and Pro V1<span>x</span> Golf Balls


Pro V1 และ PRO V1x รุ่นใหม่

เร็วขึ้นตั้งแต่แกนในจนถึงเปลือกนอก ลูกกอล์ฟ Titleist Pro V1 และ Pro V1x ถูกออกแบบให้ลูกกอล์ฟ ออกจากหน้าไม้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้น และให้สปินที่ต่ำลง ในการเล่นช็อตยาว ทำให้ตีได้ไกลขึ้น อีกทั้งยังให้ ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในการเล่นลูกสั้น ที่ช่วยให้นักกอล์ฟ ทำคะแนนได้ต่ำลง


เพิ่มวัสดุที่ช่วยสร้างความเร็ว และลดวัสดุที่ไม่สร้างความเร็ว

ความเร็วลูกกอล์ฟสูงขึ้น และสปินต่ำลง ในการเล่นช็อตยาว พร้อมคุณสมบัติ การตีลูกให้ตกแล้วหยุด ในการเล่นลูกสั้น ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด อันเป็นเอกลักษณ์

เปลือกนอกบางลง 17%

การออกแบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยระบบการผลิตเปลือกนอกแบบหล่อที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้ลูกกอล์ฟมีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการเล่นช็อตทำคะแนน ให้สปินสูง ในการเล่นช็อตแอพโพรส และการเล่นลูกสั้นเปลือกนอก เป็นวัสดุที่ไม่ได้สร้างความเร็ว การลดความหนาของเปลือกนอก ทำให้เราเพิ่มความเร็วของลูกกอล์ฟ และยังคงรักษาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการควบคุมลูก และสร้างสปิน

เปลือกหุ้มแกนในแบบใหม่ ขนาดใหญ่ขึ้น

เพิ่มวัสดุสร้างความเร็ว he เปลือกหุ้มแกนใน เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มความเร็ว และทำให้ลูกกอล์ฟสร้างสปินได้อย่างเหมาะสม เป็นชั้นของลูกกอล์ฟที่ช่วยสร้างพลังให้กับ Pro V1 และ Pro V1x รุ่นใหม่ ทำให้ตีได้ไกลขึ้น ในการเล่นช็อตบาว Pro V1 และ Pro V1x รุ่นใหม่ ปี 2019 มีเปลือกหุ้มแกนในขนาดใหญ่ขึ้น เป็นการเพิ่มวัสดุที่ช่วยสร้างความเร็ว ให้กับลูกกอล์ฟทั้งสองรุ่นนี้

แกนในความเร็วสูง แบบใหม่

ความเร็วสูงขึ้น สปินต่ำลง ความรู้สึกแบบเดิม ด้วยเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ และกระบวนการผลิต นวัตกรรมล่าสุด ทำให้เราสามารถสร้างเครื่องยนต์ที่ทรงพลังให้กับ Pro V1 และ Pro V1x รุ่นใหม่ แกนในแบบใหม่ สร้างความเร็วได้สูงขึ้น และให้สปินต่ำลง อีกทั้งยังให้ ความรู้สึกแบบที่นักกอล์ฟชื่นชอบ และคอมเพรสชั่นไว้่ดังเดิม 

Pro V1 รุ่นใหม่

PRO V1 รุ่นใหม่

เหมาะสำหรับนักกอล์ฟ ที่ต้องการทำคะแนนให้ดีที่สุด ลูกกอล์ฟ Titleist® Pro V1® ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน ตั้งแต่การเล่นจากแท่นที ถึงกรีน พร้อมให้ วิถีลูกพุ่งอย่างทรงพลัง และ ให้ความรู้สึกนุ่มมาก

PRO V1 รุ่นใหม่

เหมาะสำหรับนักกอล์ฟ ที่ต้องการทำคะแนนให้ดีที่สุด ลูกกอล์ฟ Titleist® Pro V1® ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน ตั้งแต่การเล่นจากแท่นที ถึงกรีน พร้อมให้ วิถีลูกพุ่งอย่างทรงพลัง และ ให้ความรู้สึกนุ่มมาก

จุดเด่น จุดเด่น จุดเด่น

จุดเด่น

ตีได้ไกล
และให้วิถีลูกสม่ำเสมอ

สปินต่ำมากในการเล่นช็อตยาว

วิถีลูกพุ่งอย่างทรงพลัง

ให้ประสิทธิภาพในการควบคุมลูก
ให้ตกแล้วหยุด ในการเล่นลูกสั้น

ให้ความรู้สึกนุ่มมาก

Pro V1<span>x</span>

PRO V1x รุ่นใหม่

เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการทำคะแนนให้ดีที่สุด ลูกกอล์ฟ Titleist® Pro V1x® ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกด้าน ตั้งแต่การเล่นจากแท่นทีถึงกรีน ให้ วิถีลูกสูง และความรู้สึกนุ่ม 

PRO V1x รุ่นใหม่

เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการทำคะแนนให้ดีที่สุด ลูกกอล์ฟ Titleist® Pro V1x® ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกด้าน ตั้งแต่การเล่นจากแท่นทีถึงกรีน ให้ วิถีลูกสูง และความรู้สึกนุ่ม 

จุดเด่น จุดเด่น จุดเด่น

จุดเด่น

ตีได้ไกล
และให้วิถีลูกสม่ำเสมอ

ให้สปินต่ำในช็อตยาว

วิถีลูกสูง

ให้ประสิทธิภาพในการควบคุมลูก
ให้ตกแล้วหยุด ในการเล่นลูกสั้น

ให้ความรู้สีกนุ่ม

#PROVINGIT

เราทั้งหมดเป็นนักกอล์ฟ และต้องการพัฒนาเกมการเล่นให้ดีขึ้น ตั้งเป้าหมายของคุณ และหารูปแบบการฝึกซ้อมใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่นเดียวกันกับ Pro V1 และ Pro V1x รุ่นใหม่ เราทำทุกวิถีทางเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพิสูจน์ให้เห็น เช่นเดียวกับคุณ

คุณพิสูจน์ให้เราเห็นได้ที่ #ProvingIt