ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-21 ผลลัพท์

 1. South African

  Justin Harding

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 57

 2. South African

  Louis De Jager

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 242

 3. South African

  Zander Lombard

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 270

 4. Marc Cayeux

  South African

  Marc Cayeux

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 295

 5. Jake Roos

  South African

  Jake Roos

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 364

 6. Peter Karmis

  South African

  Peter Karmis

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 407

 7. Garrick Higgo

  South African

  Garrick Higgo

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 426

 8. Alex Haindl

  South African

  Alex Haindl

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 472

 9. South African

  Oliver Bekker

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 572

 10. South African

  Jean Hugo

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 616

 11. Matias Calderon

  South African

  Matias Calderon

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 12. Vaughn Groenewald

  South African

  Vaughn Groenewald

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 13. South African

  Christiaan Basson

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 860

 14. Jake Redman

  South African

  Jake Redman

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 15. Desvonde Botes

  South African

  Desvonde Botes

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

 16. Riekus Nortje

  South African

  Riekus Nortje

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 17. Theunis Spangenberg

  South African

  Theunis Spangenberg

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 18. Tyrone Ryan

  South African

  Tyrone Ryan

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

 19. Jonathan Agren

  South African

  Jonathan Agren

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 20. Henry Featherstone

  South African

  Henry Featherstone

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 21. Teaghan Gauche

  South African

  Teaghan Gauche

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1