ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-8 ผลลัพท์

 1. Canadian

  Hank Lebioda

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 334

 2. Taylor Moore

  Canadian

  Taylor Moore

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

 3. Canadian

  Max Rottluff

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 780

 4. Canadian

  Jared du Toit

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 970

 5. Simon Hawkes

  Canadian

  Simon Hawkes

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

 6. Jason Millard

  Canadian

  Jason Millard

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

 7. Nate McCoy

  Canadian

  Nate McCoy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 8. Canadian

  Michael Letzig

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 994