ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-21 ผลลัพท์

 1. Australasian

  Adam Scott

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 13

 2. Australasian

  Cameron Smith

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 33

 3. Australasian

  Brad Kennedy

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 139

 4. Australasian

  Sang-Hyun Park

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 141

 5. Australasian

  Mikko Korhonen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 144

 6. Australasian

  Wade Ormsby

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 145

 7. Australasian

  Jason Scrivener

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 150

 8. Australasian

  Masahiro Kawamura

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 168

 9. Aaron Rai

  Australasian

  Aaron Rai

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 184

 10. Sebastian Heisele

  Australasian

  Sebastian Heisele

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 190

 11. Australasian

  Zander Lombard

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 192

 12. Kalle Samooja

  Australasian

  Kalle Samooja

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 194

 13. Australasian

  Sam Horsfield

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 204

 14. Australasian

  Cameron Davis

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 247

 15. Aaron Baddeley

  Australasian

  Aaron Baddeley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 270

 16. Connor Syme

  Australasian

  Connor Syme

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 280

 17. Shiv Kapur

  Australasian

  Shiv Kapur

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 282

 18. Australasian

  Andrew Dodt

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 286

 19. Josh Younger

  Australasian

  Josh Younger

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 293

 20. Australasian

  Jake McLeod

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 297

 21. Matthew Griffin

  Australasian

  Matthew Griffin

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 305