ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-21 ผลลัพท์

 1. Australasian

  Cameron Smith

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 33

 2. Australasian

  Adam Scott

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 41

 3. Australasian

  Mikko Korhonen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 108

 4. Australasian

  Cameron Davis

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 113

 5. Australasian

  Sang-Hyun Park

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 117

 6. Australasian

  Seung-su Han

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 125

 7. Australasian

  Jake McLeod

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 160

 8. Australasian

  Sam Horsfield

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 162

 9. Richard McEvoy

  Australasian

  Richard McEvoy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 167

 10. Australasian

  Brad Kennedy

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 183

 11. Australasian

  Wade Ormsby

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 187

 12. Aaron Rai

  Australasian

  Aaron Rai

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 201

 13. Australasian

  Jason Scrivener

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 207

 14. Kalle Samooja

  Australasian

  Kalle Samooja

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 215

 15. Australasian

  Julien Guerrier

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 228

 16. Australasian

  Masahiro Kawamura

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 237

 17. Stuart Manley

  Australasian

  Stuart Manley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 242

 18. Matthew Millar

  Australasian

  Matthew Millar

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 254

 19. Oscar Lengden

  Australasian

  Oscar Lengden

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 255

 20. Anthony Quayle

  Australasian

  Anthony Quayle

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 270

 21. Aaron Baddeley

  Australasian

  Aaron Baddeley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 276