ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-8 ผลลัพท์

 1. Taylor Moore

  Canadian

  Taylor Moore

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 471

 2. Canadian

  Hank Lebioda

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 521

 3. Canadian

  Max Rottluff

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 584

 4. Dan McCarthy

  Canadian

  Dan McCarthy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 5. Jason Millard

  Canadian

  Jason Millard

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 6. Brock Mackenzie

  Canadian

  Brock Mackenzie

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 7. Canadian

  Michael Letzig

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 985

 8. Nate McCoy

  Canadian

  Nate McCoy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x