ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-21 ผลลัพท์

 1. Australasian

  Adam Scott

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 44

 2. Australasian

  Cameron Smith

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 49

 3. Australasian

  Seung-su Han

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 107

 4. Australasian

  Mikko Korhonen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 110

 5. Australasian

  Cameron Davis

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 118

 6. Australasian

  Richard McEvoy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 144

 7. Australasian

  Wade Ormsby

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 160

 8. Australasian

  Brad Kennedy

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 174

 9. Aaron Rai

  Australasian

  Aaron Rai

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 183

 10. Australasian

  Julien Guerrier

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 205

 11. Stuart Manley

  Australasian

  Stuart Manley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 206

 12. Oscar Lengden

  Australasian

  Oscar Lengden

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 221

 13. Australasian

  Sam Horsfield

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 222

 14. Australasian

  Jason Scrivener

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 231

 15. Anthony Quayle

  Australasian

  Anthony Quayle

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 233

 16. Shiv Kapur

  Australasian

  Shiv Kapur

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 237

 17. Toru Taniguchi

  Australasian

  Toru Taniguchi

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 254

 18. Aaron Baddeley

  Australasian

  Aaron Baddeley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 261

 19. Australasian

  Michael Hendry

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 265

 20. Connor Syme

  Australasian

  Connor Syme

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 301

 21. Australasian

  Andrew Dodt

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 307