SM7
Logo

ตัวเลือกหลากหลาย
ให้คุณเล่นลูกสั้นได้แม่นยำที่สุด

ด้วยตำแหน่งของจุด CG แบบไล่ระดับ ถูกออกแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในแต่ละองศาหน้าไม้, ร่องเว็ดจ์ spin milled ที่สร้างสปินได้สูงสุด พร้อมการเจียรฐานด้านล่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทุกแบบได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยผู้เล่นในทัวร์ เว็ดจ์ SM7 ให้สปินสูงสุด ประสิทธิภาพในการควบคุมลูก และความสม่ำเสมอสูงสุด ให้ความมั่นใจที่เหนือกว่า ในการเล่นทุกช็อต เลือกใช้เว็ดจ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แล้ววันนี้ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ SM7

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Vokey Design

เข้าไปที่เว็ปไซต์ของ Vokey Design เพื่อข้อมูลแบบเจาะลึก และวีดีโอ รวมถึงเว็ดจ์รุ่นพิเศษอย่าง WedgeWorks และร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการบริการพิเศษต่างๆ!

เข้าไปที่ Vokey.com

Wedge Specifications

Pitching
Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

46.08 F 35.75" 64°
D3

46.08
F 35.75"
64°
D3

Gap
Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

50.08 F 35.50" 64°
D5

50.12 F 35.50"
64°
D5
  52.08 F 35.50" 64°
D5
  52.12 F 35.50" 64°
D5

Sand
Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

54.08 M 35.25" 64°
D5

54.10 S 35.25"
64°
D5
  54.14 F 35.25" 64°
D5
  56.08 M 35.25" 64°
D5
  56.10 S 35.25" 64°  D5
  56.14 F 35.25" 64° D5

Lob Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

58.04 L 35.00" 64°
D5

58.08 M 35.00"
64°
D5
  58.10 S 35.00" 64°
D5
  58.12 K 35.00" 64°
D5
  60.04 L 35.00" 64° D5
  60.08 M 35.00" 64° D5
  60.10 S 35.00" 64°
D5
  60.12 K 35.00"
64° D5
  62.08 M 35.00"
64° D5