Select 2018
Special Select 2020

ประสิทธิภาพที่แท้จริง

ออกแบบเป็นพิเศษ ให้มีรูปทรงคลาสสิค และขนาดกะทัดรัด แบบเดียวกันกับพัตเตอร์ที่ผู้เล่นในทัวร์ชื่นชอบ พัตเตอร์ Special Select ทุกรูปทรง ออกแบบ และกลึงในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มีประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับ พัตเตอร์ที่ผู้เล่นชั้นนำของโลกต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมของ Special Select คลิก

Scotty Cameron Phantom X Putters
Scotty Cameron Phantom X Putters

รูปทรงมัลเล็ทที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี

พัตเตอร์ Phantom X เป็นพัตเตอร์ทรงมัลเล็ทที่ทันสมัย หัวพัตเตอร์มีห้ารูปทรง และมีรูปแบบเส้นเล็งทิศทางที่หลากหลาย ประกอบเข้ากับก้านสามแบบ ที่มีรูปแบบการงอแตกต่างกัน วางตลาดทั้งสิ้น สิบรุ่น ที่ช่วยยกระดับการพัตต์ของคุณขึ้นไปอีกคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมของ Phantom X คลิก

นักกอล์ฟแต่ละคน เหมาะกับพัตเตอร์ที่แตกต่างกัน

เพิ่มประสิทธิภาพการพัตต์ของคุณ ด้วยพัตเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเกมของคุณ กับคำแนะนำในการเลือกพัตเตอร์ Art of Putting ของ Scotty Cameron

ดูคำแนะนำในการเลือกพัตเตอร์ คลิก

Putter Specifications

Select
Lengths    
Neck
Toe Flow Offset
Stock Grip
Newport
33", 34", 35"
Plumbing Medium Full Shaft Matador Mid
Newport 2
33", 34", 35"
Plumbing
Medium
Full Shaft
Matador Mid
Newport 2.5
33", 34", 35"
Short Flare Near Maximum 1/4 Shaft Matador Mid
Newport 2 Notchback
33", 34", 35" Flowing Single Bend Near Maximum
Full Shaft
Matador Mid
Newport 2 Notchback DB
38"
Flowing Single Bend
Near Maximum
Full Shaft
Dual Balance
Newport M1 Mallet 33", 34", 35"
Flowing Single Bend Near Maximum
Full Shaft
Matador Mid
Newport M2 Mallet
33", 34", 35"
Flowing Single Bend
Near Maximum
Full Shaft
Matador Mid


Futura
Lengths    
Neck
Toe Flow Offset
Stock Grip
Futura X5
33", 34", 35"
Crisp Single Bend
Minimum
Full Shaft Matador Mid
Futura X5 DB
38"
Crisp Single Bend Minimum Full Shaft
Dual Balance
Futura X5R
33", 34", 35"
Crisp Single Bend
Minimum Full Shaft Matador Mid
Futura X7
33", 34", 35" Crisp Single Bend
Minimum
Full Shaft
Matador Mid
Futura X7M 33", 34", 35"
Crisp Single Bend
Minimum
Full Shaft
Matador Mid
Futura X7M DB  38" Crisp Single Bend
Minimum Full Shaft
Dual Balance