การวิจัยและพัฒนา

ปณิธานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมล่าสุด

ความยอดเยี่ยมทางนวัตกรรม

ความยอดเยี่ยมทางนวัตกรรม

ทีมวิจัยและพัฒนาลูกกอล์ฟ Titleist ทำงานด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมล่าสุด ทีมงานมีจำนวนมากกว่า 70 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย นักเคมี นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกร ช่างเทคนิค นักกอล์ฟอาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าในสนามกอล์ฟ 

จากการทำงานของทีมงานที่เข้มแข็งของเรา Titleist ครอบครองสิทธิบัตรด้านลูกกอล์ฟมากที่สุดในอุตสาหกรรมกอล์ฟ โดยถือครองสิทธิบัตรมากกว่า 1,000 สิทธิบัตร ตั้งแต่ ปี 2010 Titleist ถือครองสิทธิบัตรด้านลูกกอล์ฟ เกือบ 50 เปอร์เซนต์ของสิทธิบัตรด้านลูกกอล์ฟทั้งหมด ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา

Titleist ถือครองสิทธิบัตรด้านลูกกอล์ฟมากที่สุด โดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า 1,000 รายการ

Making one

Bill Morgan รองประธานด้านวิจัยและพัฒนาลูกกอล์ฟ และ Director of Product Implementation Matt Hogge ผู้อำนวยการด้านผลิตภัณฑ์ลูกกอล์ฟ ให้ข้อมูลเบื้องหลัง ของกระบวนการผลิต และทีมงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาลูกกอล์ฟ Pro V1 และ Pro V1x รุ่นใหม่

Making one
ท้าทายขีดจำกัด

ท้าทายขีดจำกัด

ทีมพัฒนาด้านลูกกอล์ฟ และไม้กอล์ฟ ที่มีพรสวรรค์ สร้างความท้าทายให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เหนือกว่าขีดจำกัด ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์กอล์ฟรุ่นใหม่ของ Titleist ภายในกระบวนการวิจัยและพัฒนา ทีมงานจะถูกแบ่งเป็นหลายทีม และทำงานบนแนวคิดที่แตกต่างกัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น แนวคิดบางอย่างสามารถนำมาใช้ได้ในปีนี้ แต่แนวคิดอีกด้าน อาจจะนำมาใช้ได้ในห้าปีข้างหน้า และมีหลายแนวคิดที่ไม่ถูกนำมาใช้จริง แต่เราไม่สามารถทราบได้จนกระทั่งเราได้ทดสอบมัน

แผนกวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยทีมงานย่อยๆหลายทีม ทีมงานด้านอากาศพลศาสตร์ ทำงานด้านการออกแบบรูปแบบของรอยบุ๋มของลูกกอล์ฟ รวมถึงแบบพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตลูกกอล์ฟ ทีมงานด้านวัสดุ ต้องค้นหาวัสดุสำหรับทำแกนในแบบใหม่ เปลือกใน และเปลือกนอก สูตรส่วนผสม และองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงสีแบบใหม่ที่ใช้พ่นลูกกอล์ฟ และสีเคลือบต่างๆ ทีมงานด้านโครงสร้าง ทำการทดลองในส่วนต่างๆ และนำมาประกอบกัน ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทีมงานทั้งหมด รวมกันเป็นทีมวิจัยและพัฒนาของ Titleist ที่ช่วยกันสร้างลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ ที่มีปะรสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ดู การทดสอบของทีมวิจัยและพัฒนา