กระบวนการผลิต

การสร้างลูกกอล์ฟอันดับ 1

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

เป็นเวลากว่า 80 ปี ที่ลูกกอล์ฟ Titleist ทุกรุ่น ผลิตที่เมือง New Bedford รัฐ Massachusetts ในช่วงเวลาแปดทศวรรษนี้ Titleist ออกแบบเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตลูกกอล์ฟ และเป็นผู้นำด้านการผลิตลูกกอล์ฟ โดยออกแบบ และผลิตลูกกอล์ฟ ที่มีโครงสร้างหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักกอล์ฟในทุกด้าน

ด้วยความเชื่อที่ว่า กระบวนการผลิตที่ดีกว่า จะนำไปสู่คุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอดประวัติศาสตร์ของ Titleist ด้วยปณิธานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นี่คือคุณค่าของ Titleist

คุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น มันเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาอย่างยาวนาน ที่จะการรักษาและยกระดับ คุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต ให้มีมาตรฐานสูงสุด

แปดสิบปี หลังจากลูกกอล์ฟลูกแรกได้ถูกผลิตขึ้น ทีมงานด้านการผลิตของ Titleist เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานมากกว่า 1,100 คนในปัจจุบัน และมีอายุงานเฉลี่ย 20 ปีต่อคน เมื่อรวมพนักงานทั้งหมด ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้านลูกกอล์ฟรวมกันกว่า 20,000 ปี

ทีมงานของเรา ผลิตลูกกอล์ฟ Titleist ทุกลูก ให้มีมาตรฐานสูงสุด ในแบบที่เราต้องการ ที่โรงงานผลิตของเราเอง – กระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ มีถึงประมาณ 90 กระบวนการ สำหรับ Pro V1; ประมาณ 120 กระบวนการ สำหรับลูกกอล์ฟแกนในสองชั้นอย่าง Pro V1x – เพื่อให้เรามั่นใจว่า ลูกกอล์ฟทุกลูก ให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ สำหรับนักกอล์ฟทุกคน ทุกการออกรอบ และการเล่นช็อตทุกรูปแบบ

ความแตกต่าง คือ: กระบวนการผลิตของเราเอง

พบกับ Mark Verroneau พนักงานของ Titleist ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี Mark ดูแลด้านการออกแบบ และรูปแบบ ของโมลด์ที่ใช้ผลิตลูกกอล์ฟ เป็นการนำการออกแบบรอยบุ๋มของเรา ให้ไปอยู่บนลูกกอล์ฟ เพื่อใช้งานจริง

ความแตกต่าง คือ: กระบวนการผลิตของเราเอง
ทักษะ และความภาคภูมิใจ ของพนักงานของเรา ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ Titleist ให้มีคุณภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนักกอล์ฟทุกคน

ทักษะ และความภาคภูมิใจ ของพนักงานของเรา ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ Titleist ให้มีคุณภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนักกอล์ฟทุกคน

เทคโนโลยี

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต ทำให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเบี่ยงเบนทางการผลิตต่ำที่สุด ที่โรงงานผลิตเทคโนโลยีสูงของเราเอง คอมพิวเตอร์ และทีมงานด้านประกันคุณภาพ จะตรวจสอบ และควบคุมทุกกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงสุด ในอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิต

  1. การผสมแกนใน
  2. การหล่อแกนใน
  3. การขัด เจียร
  4. การทำเปลือกใน
  5. เปลือกนอกทำจากยูรีเทน
  6. การนำแบบออก
  7. เอ็กซเรย์
  8. ขัดผิว
  9. ทำสี
  10. ตรวจสอบด้วยมือ

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา ยึดมั่นที่จะรักษามาตรฐาน และคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ของผลิตภัณฑ์ Titleist จากรุ่นสู่รุ่น ทีมงานทุกคนจริงจังมีความจริงจัง และรักในกีฬากอล์ฟ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ในงานที่รับผิดชอบ ความพึงพอใจของพวกเขา มาจากการยอมรับในผลิตภัณฑ์จากนักกอล์ฟที่ดีที่สุดของโลก และนักกอล์ฟนับล้านที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา