ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-11 ผลลัพท์

 1. Taylor Moore

  Canadian

  Taylor Moore

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 482

 2. Canadian

  Hank Lebioda

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 492

 3. Simon Hawkes

  Canadian

  Simon Hawkes

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

 4. Canadian

  Max Rottluff

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 699

 5. Dan McCarthy

  Canadian

  Dan McCarthy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 6. Canadian

  Jared Du Toit

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 970

 7. Jason Millard

  Canadian

  Jason Millard

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 8. Nate McCoy

  Canadian

  Nate McCoy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 9. Brock Mackenzie

  Canadian

  Brock Mackenzie

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

 10. Canadian

  Michael Letzig

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 994

 11. Derek Gillespie

  Canadian

  Derek Gillespie

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x