ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-21 ผลลัพท์

 1. Australasian

  Cameron Smith

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 27

 2. Australasian

  Adam Scott

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 31

 3. Australasian

  Aaron Rai

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 106

 4. Australasian

  Mikko Korhonen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 109

 5. Australasian

  Sang-Hyun Park

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 124

 6. Australasian

  Cameron Davis

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 125

 7. Australasian

  Jason Scrivener

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 142

 8. Australasian

  Seung-su Han

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 147

 9. Australasian

  Jake McLeod

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 148

 10. Australasian

  Sam Horsfield

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 162

 11. Australasian

  Richard McEvoy

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 195

 12. Australasian

  Brad Kennedy

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 207

 13. Australasian

  Masahiro Kawamura

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 210

 14. Matthew Millar

  Australasian

  Matthew Millar

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 218

 15. Australasian

  Wade Ormsby

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 229

 16. Kalle Samooja

  Australasian

  Kalle Samooja

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 244

 17. Shiv Kapur

  Australasian

  Shiv Kapur

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 257

 18. Aaron Baddeley

  Australasian

  Aaron Baddeley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 271

 19. Australasian

  Julien Guerrier

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 279

 20. Stuart Manley

  Australasian

  Stuart Manley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 283

 21. Australasian

  Zander Lombard

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 287