ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-21 ผลลัพท์

 1. Australasian

  Adam Scott

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 51

 2. Australasian

  Cameron Smith

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 58

 3. Australasian

  Seung-su Han

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 88

 4. Australasian

  Wade Ormsby

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 106

 5. Australasian

  Michael Hendry

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 154

 6. Australasian

  Jason Scrivener

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 161

 7. Australasian

  Brad Kennedy

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 166

 8. Cameron Davis

  Australasian

  Cameron Davis

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 183

 9. Australasian

  Andrew Dodt

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 189

 10. Aaron Rai

  Australasian

  Aaron Rai

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 192

 11. Shiv Kapur

  Australasian

  Shiv Kapur

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 195

 12. Australasian

  Julien Guerrier

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 207

 13. Aaron Baddeley

  Australasian

  Aaron Baddeley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 235

 14. Mikko Korhonen

  Australasian

  Mikko Korhonen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 240

 15. Sam Brazel

  Australasian

  Sam Brazel

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 243

 16. Ryan Evans

  Australasian

  Ryan Evans

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 245

 17. Adrien Saddier

  Australasian

  Adrien Saddier

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 254

 18. Oscar Lengden

  Australasian

  Oscar Lengden

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 255

 19. Australasian

  Jordan Zunic

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 307

 20. Lasse Jensen

  Australasian

  Lasse Jensen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 348

 21. Nick Cullen

  Australasian

  Nick Cullen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 350