ผู้เล่นของ Titleist ในทัวร์

1-21 ผลลัพท์

 1. Australasian

  Adam Scott

  FPL
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 31

 2. Australasian

  Cameron Smith

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 62

 3. Australasian

  Seung-su Han

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 84

 4. Australasian

  Wade Ormsby

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 101

 5. Australasian

  Michael Hendry

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 125

 6. Australasian

  Aaron Rai

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 158

 7. Australasian

  Brad Kennedy

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 160

 8. Australasian

  Jason Scrivener

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 167

 9. Australasian

  Andrew Dodt

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 179

 10. Australasian

  Julien Guerrier

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 184

 11. Aaron Baddeley

  Australasian

  Aaron Baddeley

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 206

 12. Shiv Kapur

  Australasian

  Shiv Kapur

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 210

 13. Cameron Davis

  Australasian

  Cameron Davis

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 228

 14. Oscar Lengden

  Australasian

  Oscar Lengden

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 235

 15. Mikko Korhonen

  Australasian

  Mikko Korhonen

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 246

 16. Ryan Evans

  Australasian

  Ryan Evans

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 255

 17. Adrien Saddier

  Australasian

  Adrien Saddier

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 262

 18. Sam Brazel

  Australasian

  Sam Brazel

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 266

 19. Australasian

  Jordan Zunic

  FPL
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 333

 20. Richard McEvoy

  Australasian

  Richard McEvoy

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1x

  อันดับโลก: 339

 21. Sebastian Heisele

  Australasian

  Sebastian Heisele

  Golf Ball Player
  Titleist Pro V1

  อันดับโลก: 344